OBLECTO


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016. Ladda ner kallelse här. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oblecto startade 2005 och har tidigare hetat MyPay, Wiredge och PayIq . Oblecto har idag ett innehav om ca 15% i PayIq AB.
Vi investerar i innovativa affärsidéer och är också aktiva inom executive management med den gedigna erfarenhet vi har från småföretagande.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill dela våra framtida investeringar.

Oblecto AB
Olle Stenberg

tel +46 (0)70-576 1099
mail olle@asymetrica.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*PROTOKOLL FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN 3:e december 2015*


Protokoll extra bolagsstämma Oblecto AB (pub') 2015-12-03.

1. Stämman öppnades av ordförande Anders Heierson.

2. Upprättades och godkändes nedanstående röstlängd:

Namn Antal aktier Antal röster Bolagsaktiers representant./ fullmakt:
Kenneth Hedman 2 000 2 000
Heierson & Partners AB 3 120 085 3 120 085
Anders Heierson 260 000 260 000 Anders Heierson
Oxtorgets konsulter I Sth. AB 2 632 082 2 632 082 Olof Stenberg
Asymetrica AB 2 059 426 2 059 426 Olof Stenberg
Leif Öberg 11 362 418 11 362 418 Anders Heierson
ISR Konsult AB 156 250 156 250 Anders Heierson
Kristina Andersson 527 669 527 669 Anders Heierson
Scanena International AB 160 000 160 000 Anna Berkius Kolte
Anna Berkius Kolte 5 000 5 000
Nina Wahlberg 90 000 90 000
Totalt aktier på stämma: 20 374 930 20 374 930
Totalt antal aktier/andel: 31 640 205 31 640 205, 64,40%


3. Val av ordförande Till mötets ordförande valdes Anders Heierson.

4. Val av protokollförare och justeringsmän Till att föra dagens protokoll valdes Anna Berkius Kolte och till justeringsmän Kenneth Hedberg och Nina Wahlberg.

5. Fråga om bolagsstämman är behörigen sammankallad Stämman godkände att bolagsstämman sammankallats i behörig ordning.

6. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

7. Fastställande av kontrollbalansräkning nr 2, återställande av aktiekapital. Stämman fastställde kontrollbalansräkning nr 2 och konstaterade att aktiekapitalet är helt återställt. Verksamheten löper